tophome
titel
Coaching wordt steeds meer gebruikt als instrument bij het begeleiden en opleiden van medewerkers.

Tot voor kort werd het voornamelijk ingezet door mensen die in hun werk obstakels tegenkomen of die een crisis meemaken. Momenteel zie je ook steeds meer mensen die coaching gebruiken omdat ze hun ontwikkeling willen versnellen. Daarbij kiezen zij liever voor persoonlijke, op de specifieke situatie toegesneden aandacht, dan voor een cursus of training. Coaching is een krachtig middel om het menselijk kapitaal op verantwoorde wijze te ontwikkelen en te ondersteunen. Degene die gecoacht wordt, leert de feiten, niet van de coach maar vanuit zichzelf en gestimuleerd door de coach. Coaching vergroot de individuele professionaliteit en zorgt voor een versneld individueel leerproces. Door coaching krijgt het concept van de lerende organisatie concrete inhoud.


quote mandela