tophome
werkwijze
Het coachingstraject start met een kosteloos, vrijblijvend intakegesprek waarin we kennismaken. We bespreken het onderwerp van coaching en de doelstelling.

Ook kunnen we bijvoorbeeld afspraken over de hoeveelheid bijeenkomsten, afspraken met de werkgever en de plaats van de sessies bespreken. Op basis van het intakegesprek stel ik een offerte op. De duur van een coachingsessie kan variëren van één tot twee uur. De hoeveelheid sessies bespreek ik met de opdrachtgever. Het gemiddeld aantal sessies ligt tussen de vijf en tien sessies. In principe vinden de sessies plaats buiten de eigen directe werkomgeving, bij voorkeur op mijn eigen kantoor. Het is altijd mogelijk om op een specifieke situatie af te stemmen.

Voor speciale trajecten, zoals bijvoorbeeld reïntegratietrajecten, spreken we een aangepaste projectprijs af middels een offerte.