tophome
titel doelen
Bij coaching gaat het erom dat de gecoachte het beste uit zichzelf haalt, potentiële kwaliteiten worden vrijgemaakt met als resultaat betere prestaties en productiviteit.
Bij dit proces gaat het om de volgende uitgangspunten:


1. De eigen verantwoordelijkheid voor het leerproces en bewustzijn van het eigen gedrag
1. staan centraal.
2. De gecoachte staat open voor feedback en confrontatie.
3. Coaching is niet zomaar begeleiding, maar een methodisch proces binnen een
1. overzienbare tijdsperiode.
4. De gecoachte bepaalt zelf de doelen en bewerkstelligt zijn of haar eigen verandering.


quote doelen


Coaching kan voor verschillende doelen worden gebruikt, bijvoorbeeld:


• De behoefte aan een persoonlijke heroriëntatie
• Het zoeken van een nieuwe impuls in de persoonlijke ontwikkeling
• De wens om zichzelf te verbeteren en te versterken
• Bij obstakels in de werksituatie
• Het hanteren van een crisissituatie
• Het versnellen van de individuele ontwikkeling
• Benoeming van een nieuwe functie die nieuwe vaardigheden vraagt
• Als onderdeel van een reïntegratietraject
• Ondersteuning bij een persoonlijk veranderproces
• Het zoeken naar een nieuwe functie c.q. nieuwe mogelijkheden

Bij het coachen beginnen we elke sessie met het vaststellen wat het doel van de bespreking is.
De gecoachte geeft altijd zelf aan wat hij of zij met de sessie wil bereiken. Het coachen is meestal gericht op de hier-en-nu situatie.