top neuropsyrurgie
behandeling
De Neuropsyrurgische behandeling die ik uitvoer, bestaat uit drie delen:

1. het grootconsult (ongeveer drie uur)
2. een aantal nabehandelingen (ongeveer anderhalf uur per keer)
3. indien nodig: gespreks-, coachings-, of regressiesessies

Tijdens het totale therapeutische proces heeft uw lichaam tijd nodig om te herstellen. Losgekomen spanningen en toxische stoffen moeten worden afgevoerd, uw lichaam moet volledig van stress worden gezuiverd en het zenuwstelsel moet weer voldoende in balans komen. Daarom bestaat de Neuropsyrurgische geneeswijze uit minimaal drie behandelingen.

Het grootconsult
Een ongeveer twee uur durend psychotherapeutisch onderzoek verschaft u allereerst inzicht in de psychische oorzaak van uw klachtenbeeld. Omdat er wellicht een verband bestaat tussen uw levensverhaal en de klachten, zullen we tevens ervaringen en de ontwikkeling vanaf de conceptie in beeld brengen. De oorzaak van de klachten wordt al in het eerste consult duidelijk. Zo ontstaat direct ruimte voor verwerking en eventuele aanpassingen in uw levenshouding en levenspatroon.

Vervolgens voer ik een lichaamsbehandeling uit. Dit is een soort massage waarbij ik alle belangrijke punten van uw (autonome) zenuwstelsel behandel. Ongeacht het soort problemen dat u heeft, behandel ik altijd het hele lichaam. Huid, bindweefsels, bloedvaten, lymfevaten, spieren en meridianen zullen allemaal worden beïnvloed. De nadruk zal echter liggen op de behandeling van het zenuwstelsel, dat immers alle belangrijke lichaamsfuncties regelt. Bij veel problemen blijkt het deel van het zenuwstelsel geblokkeerd, terwijl dat moet zorgen voor ontspanning en herstel.

Belangrijk principe voor de lichaamsbehandeling is dat er een nauw verband bestaat tussen de huid en het zenuwstelsel. Door snel over de huid te wrijven, ontstaan warmte en zogenaamde axon-reflexen. Deze zullen leiden tot systematisch en zorgvuldig herstel van de normale functie van het totale zenuwstelsel.

Om het effect van de lichaamsbehandeling na te gaan wordt voor en na de behandeling de huid doorgemeten met de Neuro-konditiemeter (vergelijk e.e.g.-apparatuur), door metingen aan de toppen van vingers en tenen. Door de behandeling worden huid, bindweefsel, lymfevaten en meridianen beinvloed. De nadruk zal echter liggen op behandeling van het zenuwstelsel, dat immers alle belangrijke lichaamsfuncties regelt. Bij veel problemen blijkt het deel van het zenuwstelsel dat moet zorgen voor ontspanning en herstel geblokkeerd.

De nabehandeling
Met het oog op blijvend herstel van het zenuwstelsel, start ongeveer vier weken na het grootconsult de nabehandeling. Deze bestaat als basis uit drie tot vier consulten, maar kunnen we uitbreiden als daarvoor aanleiding is. Bijvoorbeeld met psychotherapeutische gesprekken of regressietherapie. Tijdens de nabehandeling gaan we samen na wat de effecten zijn geweest in de afgelopen periode. Tevens beantwoorden we vragen en ontwikkelen we verdere inzichten. Vervolgens voer ik weer de lichaamsbehandeling uit zoals hierboven beschreven.

Verdere behandeling kan gewenst zijn bij een terugval; om trauma’s uit het verleden te verwerken; om in contact te komen met het hoger bewustzijn; als ondersteuning, et cetera. Ook is het soms mogelijk om alleen door te gaan met de lichaamsbehandeling, bijvoorbeeld als preventief middel.